Untuk menjayakan teras kerja JATI , JATI sendiri akan memfokuskan kerja-kerja awalan sekitar yang berkaitan dengan perkara-perkara berikut:

Dan inilah organisasi JATI untuk pengetahuan masyarakat: