|

http://www.sinarharian.com.my/nasional/bersih-3-0-suhakam-sedia-siasat-1.44584 Admin memohon ketelusan semua pihak yang terlibat agar sisatan umum dapat dijalankan bagi mengenalpasti kejadian yang cukup membimbangkan masyarakat pada Bersih 3.0. Semoga keamanan dan kemakmuran negara terus dipelihara.